به گزارش بسیج رسانه گلستان: ابراهیم گرمابداری جانشین سازمان بسیج رسانه کشور، حجه الاسلام والمسلمین ذکریا نیکویی  به همراه علیمحمد جعفری رئیس بسیج رسانه استان گلستان، امین الله منتظری مسئول  بسیج رسانه علی آباد کتول و جمعی از فعالان رسانه ای علی آباد با خانواده سه تن از شهدای رسانه گلستان : شهیدمحمد رضا معززی و همسرشهیده اش زهرا قلی پور اردکانی و حجه الاسلام والمسلمی سید حسن حسینی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی دیدار و با اهداء لوح سپاس از آن ها قدردانی کردند.

 
دیدار با خانواده شهیدرسانه: شهید حجه الاسلام والمسلمین سید حسن حسینی
دیدار با خانواده شهیدرسانه: شهید حجه الاسلام والمسلمین سید حسن حسینی


دیدار با خانواده شهیدرسانه: شهید حجه الاسلام والمسلمین سید حسن حسینی
دیدار با خانواده شهیدرسانه: شهید حجه الاسلام والمسلمین سید حسن حسینی
دیدار با خانواده شهیدرسانه: شهید حجه الاسلام والمسلمین سید حسن حسینی
دیدار با خانواده شهدای رسانه شهیدمحمدرضا معززی و زهرا قلی پور اردکانی
دیدار با خانواده شهدای رسانه شهیدمحمدرضا معززی و زهرا قلی پور اردکانی
دیدار با خانواده شهدای رسانه شهیدمحمدرضا معززی و زهرا قلی پور اردکانی
دیدار با خانواده شهدای رسانه شهیدمحمدرضا معززی و زهرا قلی پور اردکانی
دیدار با خانواده شهدای رسانه شهیدمحمدرضا معززی و زهرا قلی پور اردکانی
دیدار با خانواده شهدای رسانه شهیدمحمدرضا معززی و زهرا قلی پور اردکانی
دیدار با خانواده شهدای رسانه شهیدمحمدرضا معززی و زهرا قلی پور اردکانی
دیدار با خانواده شهدای رسانه شهیدمحمدرضا معززی و زهرا قلی پور اردکانی
دیدار با خانواده شهدای رسانه شهید معززی و اردکانیموضوع :
گالری تصاویر ,