مسئول بسیج رسانه گلستان گفت : با حضور اعضای شورای بسیج رسانه استان گلستان رئیس و نایب رئیس شورای بسیج رسانه استان برای دوره دوم مشخص شدند .


علی محمد جعفری افزود: اولین جلسه شورای بسیج رسانه استان گلستان در دوره دوم عصر امروز چهارشنبه 26 خرداد ماه 95  در محل این سازمان در گرگان برگزار شد.


جعفری افزود: در این جلسه که 17 عضو شورای سازمان حضور داشتند انتخابات رئیس و نایب رئیس انجام شد که طی آن علی منصوری رضی رئیس و جواد عموزاد به عنوان نایب رئیس از طرف اعضای شورا انتخاب شدند .

وی تصریح کرد: بسیج رسانه قشری از نهاد مقدس بسیج است که با حضور اهالی مطبوعات و رسانه های انقلابی و دلداده نظام شکل گرفته است .

گفتنی است علی منصوری رضی مدیر مسئول هفته نامه گلستان مهر و از پیشکسوتان عرصه مطبوعات استان گلستان و جواد عموزاد نیز خبرنگار هفته نامه پژواک سخن و سردبیر پایگاه خبری تحلیلی گلستان ما می باشد .

همچنین در پایان این جلسه از عوامل جشنواره شهدای غواص و مدافع حرم استان گلستان که سال گذشته توسط بسیج رسانه برگزار شده بود تقدیر گردید .


منبع: گلستان ما