جانشین فرماندهی سپاه نینوا گلستان گفت: اختلافات جناحی و دیدگاه‎های رسانه‎ای نباید منجر به تضعیف انقلاب اسلامی شود

اختلافات جناحی و دیدگاه‎های رسانه‎ای نباید منجر به تضعیف انقلاب اسلامی شود

به گزارش بسیج رسانه، دکتر حسین کریمیاول در همایش ضیافت اندیشه سازمان بسیج رسانه استان گلستان که با حضور مدیران مسئول رسانههای استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: امروز مجموعه رسانههای کشور نسبت به رسانههای صهیونیست بین الملل یک رسالت درون کشوری و یک رسالت جهانی دارند.

جانشین فرماندهی سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه امروز در مجموعه رسانههای انقلابی و داخلی نیاز است که یک اتاق فکر برای مقابله با رسانههای صهیونیست راهاندازی شود، گفت: امروز کسی در داخل ایران مخالف حقوق بشر نیست اما حقوق بشری که آمریکا و صهیونیست از آن دم میزنند با حقوق بشری که ما در آموزههای اسلامی و انقلاب به دنبال آن هستیم نابرابر است.
کریمی‌اول افزود: حقوق بشری که در سازمان ملل بیان میشود و برای آن بیانیه صادر میشود با آموزههای ما یکی نیست، گفت: ما با ماهیت حقوق بشری که غرب بیان میکند اختلاف دیدگاه داریم چرا که حقوق بشر غرب مادیگرایانه است.

وی با بیان اینکه حقوق بشری که ما از آن دم میزنیم بر اساس حقوق معنوی یک انسان و با توجه به فطرت و محوریت خدا است، گفت: در برخی کشورهای غرب هم جنس‎‎گرایی را یک حق انسانی میداند و به همجنسگرایان اجازه میدهد در مرکز قدرت و تصمیمگیر نمایندهای برای دفاع از حقوق خود داشته باشند.

جانشین فرمانده سپاه نینوا گلستان بیان داشت: غرب بر اساس تفسیرهایی که دارد منشاء خلقت را انسانی میداند و بر اساس  این نظریه از اومانیسم دفاع میکند.

کریمیاول با بیان اینکه مبنایی و زیربنایی با حقوق بشری که غرب از آن دم میزنند مشکل داریم، گفت: نباید رسانهها در برابر تفکر غرب و حقوق بشری که آنها دم میزنند کوتاه بیایند .

صدای امام (ره) بعد از انقلاب اسلامی در حوزه علمیه قم باقی نماند و جهانی شد

وی با بیان اینکه ما باید مخالفت خود را نسبت به حقوق بشری که آنها دم میزنند اعلام کنیم، گفت: در کشورهای غربی به همجنسگرایان اجازه داده میشود که میتینگ داشته باشند و در مراکز قدرت نمایندهای انتخاب کنند اما  در همین کشورها به یک خانم محجبه در مدرسه اجازه تحصیل نمیدهند.

جانشین فرماندهی سپاه نینوا گلستان افزود: معمار کبیر انقلاب اسلامی به ما آموختهاند که حتی اگر گوش شنوایی نباشد پیام خود را برسانیم و بر این اساس امروز مجموعه رسانهها انقلابی وظیفه داریم رسالت و پیام واقعی خود را به جهانیان عرضه کنند.

کریمیاول با بیان اینکه صدای امام (ره) بعد از انقلاب اسلامی در حوزه علمیه قم باقی نماند و جهانی شد، گفت: روزی  امام خمینی(ره) فرمودند که سربازان من در گهواره هستند و دیر نپایید که همان سربازان نیروهای مستشاری آمریکایی را از کشور بیرون کردند.

دیدگاههای رسانهای و اختلافات جناحی نباید منجر به تضعیف انقلاب اسلامی شود

وی با بیان اینکه دیدگاههای رسانهای و اختلافات جناحی نباید منجر به تضعیف انقلاب اسلامی شود، گفت:  قرار نیست همه اصول و آرمانهای ما را به واسطه اختلافات جناحی و سیاسی کنار بگذریم.

جانشین فرماندهی سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه رسانهها وظیفه سنگینی بر عهده دارند، بیان داشت: امروز رسانههای صهیونیست بین الملل بر امواج افکار عمومی سوار هستند و تلاش میکنند که افکار عمومی دنیا  را به نفع مراکز قدرت آمریکا سوق میدهد.

جانشین فرماندهی سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه قدس یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی است، ابراز داشت: ملت ایران دفاع از فلسطین را وظیفه خود میداند و در روز جمعه با تمام توان از آرمانهای فلسطین دفاع خواهد کرد.

موضوع :
اخبار استانی حوزه رسانه ,