همایش تخصصی مسئولین و سرمربیان بسیج رسانه در مشهد برگزار می شود
به گزارش بسیج رسانه گلستان، سازمان بسیج رسانه در نظر دارد در خصوص تشریح و توجیح ماموریت های سازمان و همچنین بررسی عملکرد، تقویت نقاط قوت و تشخیص نقاط ضعف،هماهنگی و انسجام هرچه بیشتر استانها و مسئولین به منظور حرکت در مسیر اهداف سازمانی، "همایش تخصصی مسئولین و سرمربیان بسیج رسانه" را در تاریخ 7 الی 10 مرداد ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار نماید.

در این همایش کارگاه های تخصصی در راستای ماموریت های سازمان بسیج رسانه برگزار خواهد شد.
همچنین بر اساس شاخص هایی از پیش تعیین شده، بسیج رسانه ی استان برتر نیز بر اساس عملکرد آن انتخاب و جوایز ارزشمندی نیز تقدیم خواهد شد.
موضوع :
اخبار کشوری حوزه رسانه ,