همزمان با دهه کرامت مراسم گرامیداشت روز خبرنگار و معرفی شهید شاخص استانی سال1395 عرصه رسانه شهید" سید محمدطاهر طاهری" سردبیر و نویسنده هفته نامه پیام مستضعفین با سخنرانی دکتر بیژن نوباه پیش از ظهر امروز دوشنبه 18 مردادماه در کانون طه گرگان برگزار شد.

 بسیج رسانه گلستان (1)

بسیج رسانه گلستان (3)

بسیج رسانه گلستان (4)بسیج رسانه گلستان (6)

بسیج رسانه گلستان (5)

بسیج رسانه گلستان (7)

بسیج رسانه گلستان (9)

بسیج رسانه گلستان (10)

بسیج رسانه گلستان (12)

بسیج رسانه گلستان (13)

بسیج رسانه گلستان (17)

بسیج رسانه گلستان (22)

بسیج رسانه گلستان (23)

001010 1

001010 1

001010 1

001010 1

001010 1

موضوع :
گالری تصاویر ,